راه كسب موفقيت

چگونه با فروتنی، پیشرفت را به ارمغان آوریم؟

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰

غالب ملت ها رسیدن به موفقیت و پیشرفت را در گرو کسب علم و ثروت می بینند و می کوشند تا با تلاش گروهی و تبعیت از برنامه های اصلاحی دولتمردان خود به اهداف و چشم انداز مورد نظر خویش دست یابند؛ حال آنکه به فرموده آیت الله سید محمد شیرازی یکی از مهم ترین ارکان موفقیت و پیشرفت تواضع و فروتنی است؛ رکنی که نه تنها اثرات مثبت فردی به همراه دارد بلکه سبب رشد و تکامل جامعه و همبستگی اجتماعی می شود.

جزئیات

زندگی ساخته اندیشه هاست

۱۳۹۶ تیر ۱۰

به عقیده روانشناسان، هرگونه بیندیشید و به هر آنچه فکر کنید، زندگی شما نیز همانگونه ساخته خواهد شد. کائنات تحت اراده و اختیار انسان است، پس اگر مثبت اندیش باشید، مأیوس نگردید و در راه رسیدن به آرزوها و خواسته های خود شکیبایی ورزید، می توانید در زندگی و جامعه خود، دست به ایجاد تحولاتی شگرف زده و آینده ای بهتر و روشن تر برای خویش رقم زنید.

جزئیات

بر حاشیه راه قدم نزن

۱۳۹۶ فروردین ۲۳

انانکه در زندگی همواره با تردید گام بر می دارند و از مواجهه با مشکلات در هراسند، غالبا افرادی هستند فاقد هدف؛ غافل از انکه رمز موفقیت انسان در هدفمندی اوست. هدف به آدمی امید بخشیده، به کار و تلاش او معنا می دهد، وی را در مقابله با سختی ها یاری می رساند.

جزئیات