زنان مجرد

جـرم : دختر مجرد بودن

۱۳۹۶ تیر ۰۸

980 هزار دختر ایرانی در آستانه تجرد قطعی قرار دارند. بسیاری از زنان نیز، به واسطه زندگی مشترک ناموفق و طلاق، مجرد محسوب می شوند؛ با این وجود هنوز نگاه جامعه این را برنمی تابد که زنان به هر دلیل به صورت مستقل مشغول زندگی باشند. از این رو طرحی مانند «عیب زدایی از دختران مجرد»، تبدیل به طرحی بی سر انجام شده و اسمی از آن شنیده نمی شود

جزئیات