استعفای سعد حریری

مروری بر مهمترین اخبار هفته

۱۳۹۸ آبان ۱۰

درحالیکه اعتراضات در عراق ادامه دارد، در لبنان سعد حریری نخست وزیر مجبور به استعفا شد و با تأیید خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی، داعش جانشین او را معرفی کرد

جزئیات

بازگشت سعد حریری: تغییر موازنه قدرت به زیان او

۱۳۹۶ آبان ۳۰

استعفای سعد حریری یکی از رازآلودترین حوادث منطقه به شمار می رود. در ارزیابی استعفای نسنجیده او از خاک عربستان همین بس که بدانیم در تاریخ ملت ها دیده شده است دولتی در تبعید مثلا به دلیل اشغال یک کشور شکل بگیرد. اما، دیده نشده بود که نخست وزیری استعفای خود را در کشوری دیگر(عربستان)، آن هم نه از کانال تلویزیونی خودش بلکه از کانال تلویزیونی آن کشور اعلام نماید.

جزئیات

نشانه‌های شکست در طرح ماجراجویانه ولیعهد سعودی

۱۳۹۶ آبان ۲۱

راننده تاکسی با خشم می‌گفت اگر مسافر سعودی به پستش بخورد، از ماشین بیرونش می‌اندازد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را با عبارت یا عیب الشوم (ای لکه ننگ) خطاب می کرد و دستش را از فرمان رها می کرد و به نشانه دعا بسوی آسمان می گرفت و می گفت «خدایا این طفل مجنون، می خواهد جنگ را به خانه ما بیاورد، کشور خودش را چنان دچار جنگ کن که همه شان در کوهها آواره شوند. الهی همه شما خلیجی ها در آتش همان نفت خودتان بسوزید».

جزئیات

طول موج زلزله عربستان

۱۳۹۶ آبان ۱۶

وقتی حدود دو سال پیش محمد بن‌سلمان ۳۲ ساله وارد ساختار قدرت شد و به یمن وجود پدری کهنسال و به نمایندگی از او عنان قدرت را در دست گرفت و «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد» بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که با وجود محمد، تغییر نیز به عربستان روی خواهد آورد.

جزئیات