هادی سروش

امام رضا(ع) در مواجهه با «فساد در لباس دین»

۱۳۹۷ مرداد ۰۳

مسئولیت مهم انبیاء و اولیاء در مبارزه است. لذا در مقام زیارت به ساحت مقدس شان می‌گوئیم: «لقد جاهدت فی‌الله حق جهاده». و این مبارزه همیشه مبارزه دربرابرفساد سیاسی نیست تا برخوردی مانند امام حسین(ع) و کربلا را بخواهد. بلکه چه بسا مبارزه در برابر فسادی باشد که بر سرتاسر جامعه اثر غیر قابل انکار دارد.

جزئیات

جریان تندرو در برابر امام صادق(ع)

۱۳۹۷ تیر ۱۷

در روایت است که حضرت صادق(ع) با جمعی از اصحاب خود از محله‌ای عبور می‌فرمودند و دیدند که مردی غیرمسلمان گرسنه و برهنه است و وقتی حضرت به آن فرد لباس و غذای مناسب داد مورد اعتراض گروهی از اصحاب خود قرار گرفت که «چرا به یک کافر خدمت رسانی کردید؟» که حضرت آنان را متوجه حقوق انسانی هر انسان بر انسان دیگر نمود.

جزئیات

نگاه دقیق حضرت زهرا(س) به لایه های زیرین جامعه

۱۳۹۶ بهمن ۳۰

هوشمندی افراد آنجا خود را نشان می دهد که در تحلیل امور جاری با توجه به واقعیت ها، قضاوت و اظهار نظر می کنند.

جزئیات

امان از شام و شامی صفتان

۱۳۹۶ آبان ۲۰

بسته شدن یا محدود شدن رسانه های خبری که بمنزله گوش وچشم یک ملت است، نتیجه ای جز خامی و انحطاط فکری یک جامعه، در بخشهای سیاسی اجتماعی اقتصادی نخواهد داشت. وهمین باعث شد که مردمان شام از وجود اهلبیت پیامبر (ص) بکلی بی خبر باشند

جزئیات