لبنان

ساختار فسادزای سیاسی در لبنان

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

چندی است که لبنان صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه احزاب سیاسی و حاکمان کشور است؛ اما دلیل این ناخشنودی چیست و آیا برکناری دولت می تواند گره از وضعیت نابسامان لبنان بگشاید؟

جزئیات

بازگشت سعد حریری: تغییر موازنه قدرت به زیان او

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

استعفای سعد حریری یکی از رازآلودترین حوادث منطقه به شمار می رود. در ارزیابی استعفای نسنجیده او از خاک عربستان همین بس که بدانیم در تاریخ ملت ها دیده شده است دولتی در تبعید مثلا به دلیل اشغال یک کشور شکل بگیرد. اما، دیده نشده بود که نخست وزیری استعفای خود را در کشوری دیگر(عربستان)، آن هم نه از کانال تلویزیونی خودش بلکه از کانال تلویزیونی آن کشور اعلام نماید.

جزئیات