ترامپیسم

ترامپیسم باقی خواهد ماند

۱۳۹۹ آبان ۱۷

میراث سیاسی ترامپ برای سالها در حزب جمهوریخواه باقی خواهد ماند

جزئیات

رفتن ترامپ، خوابی که شاید تعبیر نشود

۱۳۹۶ بهمن ۰۲

تا روز ۸ نوامبر ۲۰۱۶ که خوانش آرای صندوق‌ها شگفتی را به اوج رساند و پیروزی ترامپ را رقم زد تعداد معدودی راهیابی او به کاخ سفید را ممکن می‌شمردند. برای بسیاری از موسسات نظرسنجی و رسانه‌ها، پیروزی هیلاری کلینتون قظعی تلقی می‌شد و تحولی که در زیر پوست جامعه آمریکا در جریان بود قابل درک نبود.

جزئیات