کار گروهی

چرا مشارکت جمعی ایرانیان در اداره امور کشور قوی نیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری، نه ابزار و فناوری و پول که نیروی انسانی است. مشارکت و همکاری این نیروها می‌تواند موانع پیشرفت و آبادانی را سریعتر و با زحمت کمتری از سر راه بردارد و در نبود این مشارکت اقدام برای امحای فقر و توسعه نیافتگی، اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود.

جزئیات