ناکارآمدی حسن روحانی

جنگ دلار

۱۳۹۷ فروردین ۲۰

تا این‌جای کار گویا افزایش قیمت دلار تنها دلیلی که ندارد دلیل اقتصادی است. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، این اتفاق را به عربستان سعودی نسبت داده و مصطفی تاج‌زاده به سپاه پاسداران. افزایش قیمت دلار اینک به یک جنگ تبدیل شده که از نگاه برخی جنگ منطقه‌ای است و از نگاه برخی جنگ قدرت داخلی.

جزئیات