إيهاب علی النواب

بیننده :292


پیامدهای مالیات و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی

۱۳۹۷ آبان ۲۷

مالیات به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت، در نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما گروهی از مردم از پرداخت آن ابا ورزیده و اقدام به فرار مالیاتی می کنند. مقاله ذیل به بررسی انواع مالیات و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می پردازد....

جزئیات

نمونه آسیایی در رشد اقتصادی

۱۳۹۷ آبان ۰۷

معجزه شرق آسیا در زمینه اقتصاد باعث شده که این کشورها به ویژه چین در گزارش های سالانه ای که از سریع ترین اقتصادهای رو به رشد جهان ارائه می شود جایگاه نخست را به خود اختصاص دهند. امروزه این بررسی ها و گزارشات آکادمیک به یکی از موضوعات اقتصادی مورد بحث در محافل عمومی اقتصادی جهان تبدیل شده است....

جزئیات

فساد و رشد اقتصادی در جهان

۱۳۹۷ مهر ۰۸

یکی از مسائلی که بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر منفی می گذارد وجود فساد اقتصادی است: برای نمونه قوانین دست و پاگیر و قید و شرط های حاکم بر فعالیت های تجاری، قیمت های مختلف ارز و وجود بازارهای آزاد خرید و فروش ارز، یارانه های دولتی و کم تر بودن دستمزد کارمندان بخش های عمومی نسبت به بخش های خصوصی از جمله مواردی است که زمینه‌ فساد اقتصادی و رانت را فراهم می کند....

جزئیات

استراتژی‌های حفظ محیط زیست

۱۳۹۶ مرداد ۱۵

از آنجا که جنگل ها از تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین جلوگیری می کنند و نقش مهمی نیز در مبارزه با فقر و گرسنگی دارند، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین وظایف دولت ها به شمار می رود. جالب آنکه امروزه نرم افزارها و فناوری های پیشرفته به کمک دولت ها آمده و حفظ و صیانت از جنگل ها را برای آنان آسان تر از قبل کرده است....

جزئیات