فهیمه رضا

بیننده :400


چرا نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم

۱۳۹۸ خرداد ۰۵

یکی از عوامل شکست و عقب ماندگی انسان مقایسه خود با کسانی است که در جایگاهی برتر قرار گرفته اند. چنین نگاهی ناامیدی را بر آدمی مستولی ساخته و افسوس و حسرتی دائمی در او بر می انگیزد؛ غافل از آنکه خداوند در وجود هر انسانی استعداد و قدرتی متفاوت با دیگران قرار داده است، پس هرکس باید امکانات و استعدادهای خود را شناخته و سعی در شکوفا کردن آنها نماید....

جزئیات

مدیریت خشم

۱۳۹۶ اسفند ۰۶

بردباري در هنگام عصبانيت از لذت‌بخش‌ترين لحظاتي است كه امامان معصوم(ع) از آن به عنوان روشني چشم نام مي‌برند. اگر مروري به صفحات حوادث در رسانه‌ها داشته‌باشيم اكثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانايي مجرمين در كنترل خشم و غضب خود دارد...

جزئیات

شتاب زدگی در قضاوت دیگران

۱۳۹۶ بهمن ۰۹

ما نمی‌توانیم براساس ظن و گمان خود یا تنها با اتکا بر آنچه در ظاهر می بینیم افراد یا حوادث را قضاوت کنیم؛ چراکه از نیت افراد ناآگاهیم و چه بسا برداشت ما با واقعیت فرسنگ ها فاصله داشته باشد. پس پیش از هرچیز باید با تحقیق و بررسی از حقیقت امور آگاه شویم تا اسیر دست پیش داوری ها و تصمیمات شتابزده نشده و سپس پشیمان و سرافکنده نگردیم....

جزئیات

چرا تغییر نمی‌کنیم؟

۱۳۹۶ مهر ۳۰

ترک سکون و سستی و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی، لازمه رشد و پیشرفت انسان است. ترس از شکست، افتادن در دام غرور و فقدان امکانات سه عاملی است که انسان را به حفظ وضع موجود راضی نگاه داشته و مانع از ایجاد تحول و حرکت به سمت تعالی می شود. پس بر آدمی است که با این موانع به مبارزه برخاسته و در گام اول تغییر را از خود شروع کند، تا از این طریق به جامعه ای بهتر و پیشرفته تر دست یابد....

جزئیات