تخریب محیط زیست

خاک تشنه

۱۴۰۱ شهریور ۲۱

سرکوب معترضان به مشکل آب و دستگیری دانشمندان محیط زیست نشان می‌دهد که آب به موضوعی امنیتی در ایران تبدیل شده است.

جزئیات

چقدر نیاز سمنان به انتقال آب خزر واقعی است؟

۱۳۹۷ اسفند ۱۶

چند سالی است که مسئله خشکسالی و انتقال آب دریای خزر به سمنان مطرح است؛ حال به گفته یک نماینده مجلس، این طرح که از حمایت حسن روحانی رییس جمهور برخوردار است به تصویب نمایندگان رسیده است

جزئیات