تغییر دین

نوکیشان ایرانی و چالش تغییر دین در دادگاههای اروپا

۱۴۰۲ اسفند ۰۲

آلمان و اتریش در مقایسه با بریتانیا موضع سختگیرانه تری در قبال نوکیشان دارند. بریتانیا 80% تقاضای پناهجویان نوکیش ایرانی را می پذیرد ولی این میزان در آلمان در سال 2019 تنها 19.9% بوده است

جزئیات

رشد مسیحیت، نتیجه حملات داعش

۱۳۹۸ فروردین ۳۱

در کوبانی شهری که ماهها در محاصره داعش بود، تعداد افرادی که از اسلام به مسیحیت روی می آورند رو به افزایش گذاشته است

جزئیات