جهاد عشق

غیرقانونی شدن ازدواج های بین المذاهبی در پرجمعیت ترین ایالت هند

۱۳۹۹ آذر ۱۰

منتقدان می گویند که این قانون سبب تحقیر مسلمانان شده و به افزایش تنش‌های مذهبی می انجامد.

جزئیات