اعتراض به حجاب اجباری

تفاوت اعتراضات اخیر با جنبش‌های گذشته در چیست؟

۱۴۰۱ مهر ۰۹

این جنبش را می‌توان نقطه عطفی در جدایی تدریجی روحانیت شیعه از زمره نیروهای پیشرو در جامعه ایران دانست.

جزئیات

کارت‌های بازی اعتراضات ایران: سلبریتی‌ها، روحانیت و جانشینی

۱۴۰۱ مهر ۰۹

بسیاری از روحانیون صرف نظر از اینکه با ایدئولوژی حکومت موافق یا مخالف باشند، بقای جمهوری اسلامی را تنها راه حفظ امتیازات سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند.

جزئیات

اعتراضات به حجاب برای طبقه روحانیت ایران چه معنایی دارد؟

۱۴۰۱ مهر ۰۵

رهبر ایران معتقد است که اگر در یک حوزه کوتاه بیاید، تقاضا برای تغییر در حوزه‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند.

جزئیات