میانجیگری چین

استراتژی چین در قبال اوکراین

۱۴۰۲ فروردین ۰۳

هدف چین از میانجیگری بین روسیه و اوکراین سه چیز است: حفظ رژیم پوتین، بدست اوردن فرصت اقتصادی بازسازی اوکراین و ارتقای موقعیت رهبری خود در جهان

جزئیات

توافق ایران و عربستان برای خاورمیانه و اروپا چه معنایی دارد؟

۱۴۰۱ اسفند ۲۶

سؤال مهم این است که آیا این توافق به تعاملات دیگر در منطقه در راستای کاهش تنش های موجود منجر خواهد شد یا خیر

جزئیات