روابط دوجانبه

در نشست مسئولان حج ایرانی و سعودی چه گذشت؟

۱۳۹۵ فروردین ۳۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح آخرین وضعیت مذاكرات ایران و عربستان در مورد حج پرداخت. کار شکنی عربستان برای پذیرش حجاج ایرانی

جزئیات

در نشست مسئولان حج ایرانی و سعودی چه گذشت؟

۱۳۹۵ فروردین ۳۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح آخرین وضعیت مذاكرات ایران و عربستان در مورد حج پرداخت. کار شکنی عربستان برای پذیرش حجاج ایرانی

جزئیات

عراق تهدید کرد از ترکیه به سازمان ملل شکایت خواهد کرد

۱۳۹۴ آذر ۱۶

عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل

جزئیات