عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل

عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

بغداد گفت که استقرار این نیروها بدون مشورت با دولت عراق انجام شده و ناقض حق حاکمیت ملی عراق است.

احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه اما آن را یک جابجایی عادی نیروها در اردوگاهی از قبل ایجاد شده توصیف کرد.

ترکیه صدها سرباز خود را به بهانه آموزش نیروهای کرد عراقی که با داعش می جنگند در شهر بعشیقه مستقر کرده بود.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بیانیه ای گفت: عراق حق استفاده از کلیه گزینه های موجود، از جمله توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در صورت عقب نشینی نکردن (سربازان ترکیه) ظرف ۴۸ ساعت را دارد.

داوداغلو در نامه ای به آقای عبادی قول داد نیروهای بیشتری اعزام نشوند اما در مورد عقب نشینی نیروهای حاضر چیزی نگفت.

تحلیلگران می گویند که ترکیه روابط خوبی با منطقه خودگردان کرد شمال عراق دارد، هرچند کردهای سوریه در آن سوی مرز را متخاصم می داند.

*بی بی سی