همکاری

چرا همدیگر را قبول نداریم

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مادامی که ایرانی ها برای یک دیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود

جزئیات

رابطه انسان با دیگران

۱۳۹۷ خرداد ۱۵

امیرمؤمنان علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندش سخنی دارد که به منزله مقیاسی برای رفتار ما با دیگران است. حضرت می فرماید: «یا بنیّ اجعل نفسک میزاناً فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ماتحب لنفسک واکره له ما تکره لها ولا تَظلِم کما لاتحب ان تُظلَم؛ ای فرزند! در رابطه با دیگران خود را مقیاس قرار ده. آنچه را برای خود می خواهی برای غیر هم بخواه و آنچه را برای خویش کراهت داری برای دیگران هم مپسند و نسبت به دیگران ستم منما چنانکه دوست نداری دیگران بر تو ستم نمایند»

جزئیات

چرا اینقدر اشتباه می کنیم؟

۱۳۹۶ دی ۰۷

اشتباه کردن مهم نیست. تعداد اشتباهات مهم است و بلکه تکرار اشتباهات مخرب است. به عنوان یک جامعه توانمند، به نظر می رسد تعدادی از اشتباهات را طی قرن گذشته مرتب تکرار کرده ایم:

جزئیات

چگونه یک جامعه مطلوب ساخته می شود؟

۱۳۹۵ دی ۲۲

هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پیامدی دارد. در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند

جزئیات