استفاده ابزاری از دین

امام حسین(ع) و استبداد ستیزی

۱۳۹۷ مهر ۰۴

بی گمان حرکت عاشورای حسینی هدفمند بوده و این هدف امری شناخته شده و قابل تحلیل عقلی و ‏انسانی می‌باشد و این عمل می‌تواند برای نسل‌های پس از وی الگویی رفتاری باشد. ‏

جزئیات

امام رضا(ع) در مواجهه با «فساد در لباس دین»

۱۳۹۷ مرداد ۰۳

مسئولیت مهم انبیاء و اولیاء در مبارزه است. لذا در مقام زیارت به ساحت مقدس شان می‌گوئیم: «لقد جاهدت فی‌الله حق جهاده». و این مبارزه همیشه مبارزه دربرابرفساد سیاسی نیست تا برخوردی مانند امام حسین(ع) و کربلا را بخواهد. بلکه چه بسا مبارزه در برابر فسادی باشد که بر سرتاسر جامعه اثر غیر قابل انکار دارد.

جزئیات

آسیب های استفاده ابزاری از دین

۱۳۹۵ دی ۲۵

در خصوص رابطه دین و سیاست بحث های مختلفی مطرح می شود اما سؤال اساسی این است که آیا رابطه بین دین و سیاست به دین لطمه زده است یا نه؟

جزئیات