پیدایش داعش

پایان داعش

۱۳۹۷ اسفند ۱۴

پس از سالها جنگ و نزاع خونین، ارتش عراق توانست نیروهای داعش را شکست دهد و از این کشور بیرون براند. اما ایا این پایان کار داعش است؟!

جزئیات

پنج کتاب بنیان فکری داعش

۱۳۹۵ دی ۲۸

طی پنج سال اخیر که اصطلاحاتی نظیر خلافت اسلامی، انتحار یا استشهاد، سلفیسم جهادی، قلمروگشایی و بیعت با خلیفه، هجرت و … رواج پیدا کرده، یک باره متوجه شدیم متأسفانه جامعه دانشگاهی و حتی حوزوی ما، کاری جدی در این زمینه تولید نکرده است. انتظار این است که به زمینه های موجده و مقوم خشونت در همین نزدیکی توجه و تعمق بیشتری بشود. در متن پیش رو به مهمترین کتابها که در پیدایش تفکر داعش موثر بوده اند می پردازیم.

جزئیات