تضاد طبقاتی

مدارس غیر انتفاعی و قانون آموزش رایگان در ایران

۱۳۹۷ آبان ۲۹

حق تحصیل رایگان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارق از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، یک حق بنیادی در زندگی انسان امروزی به شمار می‌رود.

جزئیات

معضلی به نام چشم و هم چشمی

۱۳۹۵ بهمن ۰۲

خودانکاری و توجه به دیگران حداقل آسیب چشم و هم چشمی است. اگر فرد خود را از شخصی که مورد قیاس قرار داده پایین تر ببیند حقیر می شود و اگر بالاتر ببیند دچار تکبر می گردد.

جزئیات