اقتصاد جهانی

پایان یک ایدئولوژی دیگر

۱۳۹۹ آبان ۰۹

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوری های جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.

جزئیات

شاخص واقعی پیشرفت چیست؟

۱۳۹۸ آذر ۲۱

چندی پیش، دولت زلاندنو رسماً اعلام کرد که دیگر شاخص اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری نخواهد کرد. به‌جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین‌المللی اتخاذ شده است.

جزئیات

Endgame کشور با غرب چیست؟

۱۳۹۸ مرداد ۰۱

پهلوی اول با تصورِ اینکه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، فاتح نهایی خواهد بود فعالیتِ گستردۀ آلمانها در ایران را تسهیل کرد. پهلوی اول تصور نمی کرد که انگلستان و شوروی علیه آلمان متحد شوند و با همراهی آمریکا، آلمانِ نازی را شکست دهند.

جزئیات

فساد و رشد اقتصادی در جهان

۱۳۹۷ مهر ۰۸

یکی از مسائلی که بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر منفی می گذارد وجود فساد اقتصادی است: برای نمونه قوانین دست و پاگیر و قید و شرط های حاکم بر فعالیت های تجاری، قیمت های مختلف ارز و وجود بازارهای آزاد خرید و فروش ارز، یارانه های دولتی و کم تر بودن دستمزد کارمندان بخش های عمومی نسبت به بخش های خصوصی از جمله مواردی است که زمینه‌ فساد اقتصادی و رانت را فراهم می کند.

جزئیات

اقتصاد اسلامی و نظامهای مالی جایگزین

۱۳۹۶ فروردین ۲۹

بانکداری اسلامی بر پایه مضاربه و مشارکت با سرمایه گذاران بنا شده، بهره وام به صفر میرسد و برای کارافرینان حد اقل ریسک مالی را فراهم میکند. این شیوه مورد توجه صندوق بین الملی پول قرار گرفته و کشورهای پیشرفته جهان را به خود واداشته است.

جزئیات

چرا ایران راحت تحریم می‌شود؟

۱۳۹۵ بهمن ۱۹

کشوری منزوی و کم اثر در تجارت و صنعت جهانی به سادگی نادیده و مورد تحریم قرار می گیرد. ایران باید در مدار‌های قدرت، ثروت، صنعت و فرهنگ منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشد. دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در نوشتاری نقش ایران را در صنعت و اقتصاد جهانی با کشورهای دیگر مقایسه می کند و به دلایل تحریم ایران می پردازد.

جزئیات