حضرت محمد

تصویر حضرت محمّد(ص) در نگاه روشنفکران غرب

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

آنچه در این مقاله آمده است، تصویری است از نگاه غرب به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که در ماه مه سال جاری در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «حقایقی درباره‌ی [حضرت] محمّد [صلی الله علیه و آله] » بر صفحه‌ی مجله week بارگزاری شده است.

جزئیات

تبلیغ اسلام در جهان امروز

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

در جهانی بسر می بریم که گروهها و حکومتهای زیادی به نام اسلام دست به هولناکترین جنایات می زنند و اسلام فوبیا سیاست غالب بر جهان شده. مبارزه با این تحریفات و معرفی اسلام راستین وظیفه کیست؟!

جزئیات

پیامبرخاتم و حقوق بشر

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

آنچنان که در آموزه های دینی آمده ، حق الهی قابل بخشش است اما حق الناس جز به رضایت مردمان قابل بخشش نیست. چنین مکتبی امروزه در مقابل انواع اتهام ها قرار گرفته است

جزئیات