پوپولیسم فقهی

دکتر سیدجواد میری: جامعه ایران تنها راه نجات را فاصله گرفتن از دیانت تزریقی می داند

۱۳۹۶ فروردین ۰۷

یک قرائت اکراه محور از دین در جامعه ایران تزریق می شود. افراد جامعه تنها راه نجات را فاصله گرفتن از دیانت تزریقی می دانند. مردم به اشکال مختلف شیوه هایی را خلق می کنند تا بتوانند دیانت ورزی خودشان را ادامه دهند آن هم در خلاف جهتی که حاکمیت تبلیغ می کند. دین از مقوله عشق است و نمی توان با اکراه آن را دید. با این همه توجه حاکمیت به دین چرا افراد به عهد خود پای بند نیستند، اگر آمار طلاق در جامعه بالا است چطور می توانیم نقش دین در مدیریت جامعه را ببینیم؟ اگر فردی امانت دار و با اخلاق باشد حتما دین در روابط او حضور داشته؟ اگر دین در دل انسان نباشد در هیچ جای دیگر هم نمی تواند باشد.

جزئیات

فقه حکومت زده و پوپولیسم فقهی

۱۳۹۵ اسفند ۲۰

حوزه های علمیه به علت حیات دوزیست خود که از طرفی تحت نفوذ نظام حاکم بوده و حتی بخشی از نیاز مالی خود را از بودجه رسمی میگیرد و از طرف دیگر همچنان به وجوهات پرداختی از سوی مردم و بازاریان وابستگی دارد، همزمان با هر دو تهدید «فقه حکومت زده» و «پوپولیسم فقهی» دست و پنجه نرم می کند و این تهدیدی برای کیان تشیع محسوب می شود

جزئیات