بخشش

بخشنده گناهکار نزد خدا محبوب تر است از عابد بخیل

۱۳۹۸ شهریور ۰۶

اگر از بخيلى پرسش كنيد چرا بخل مى ورزى؟ پاسخ خواهد داد: زيرا از آن مى ترسم كه خود و فرزندانم به تهيدستى گرفتار آييم؛ یا اینکه به شهرت نيازمندم و پول، اين شهرت را براى من به ارمغان مى آورَد و يا مى گويد: زيرا خودِ پول را دوست دارم.

جزئیات

اصالت بخشش

۱۳۹۷ مرداد ۱۸

امیرمؤمنان علی(ع) بر اساس آموزه های قرآنی بخشش گرایی را در زندگی و حکومتداری اصلی بنیادین دانسته و بنای روابط و مناسبات حکومتی را بر آن اعلام کرده است. در منطق قرآن کریم پوشاندن بدی و بخشش گرایی به ویژه آنجا که توانمندی هست، تا آنجا که به گستاخی منجر نشود اصلی اساسی است که چنین رفتار کردن متصف شدن به کمالات الهی است، که خداوند قادر متعال با وجود قدرتش بخشش گرا است. بخشش آنجا که برتری وجود دارد جای پشیمانی ندارد که این زمینه اصلاح اشخاص و پوندهای اجتماعی را فراهم می کند

جزئیات

رحمت و بخشش، سیره مستمر علوی

۱۳۹۶ شهریور ۱۷

«دین» تجلى رحمانیت حق بر مردمان است و با «خشونت‌ورزى» هیچ سازگارى ندارد و توصیه به خشونت نمی‌کند، بلکه در منطق دین، خشونت جلوه نابخردى و شیطان‌زدگى آدمى و از جمله سپاهیان جهل و شیطان است؛ چنانکه در حدیثی از امام صادق(ع) رأفت و قساوت، رحمت و غضب، رفق و خُرق، صفح و انتقام، مودت و عداوت و مدارات و مکاشفت در تقابل هم آمده‌اند.

جزئیات

بخشش از نگاه روانشناسی اخلاق

۱۳۹۵ اسفند ۲۶

روانشناسی اخلاقی بررسی همه مؤلفه‌ها و عواملی است که شخصی را به انجام یا ترک یک عمل اخلاقی وامی‌دارد. اما این علم صرفاً به مؤلفه‌های مؤثر در عمل به اخلاق یا عمل نکردن به اخلاق نمی‌پردازد بلکه اعمال اخلاقی خاص را هم مورد بحث خود قرار می‌دهد؛ یکی از این موارد اخلاقی خاص «دستگیری از مستمندان و تهیدستان» است.

جزئیات