همزیستی

دین و اعتماد اجتماعی

۱۳۹۵ خرداد ۱۰

یک جامعه شناس تغییرات پر شتاب جامعه ایرانی را موجب اختلال در سیستم اجتماعی دانست و گفت: جامعه و خانواده های ایرانی در دهه های اخیر در معرض تغییرات پرشتابی بودند که این تغییرات پیامدهایی همچون افزایش آسیب های اجتماعی در پی داشته است.

جزئیات

نفرت‌پراکنی و کینه‌اندوزی با مکتب اهل بیت در تضاد است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین یثربی گفت: انگار عده ای برای خود وظیفه ای جز این قائل نیستند که نفرت و کینه و عداوت را به جامعه پمپاژ کنند و اعدای تشیع نیز دارند، این با مکتب اهل بیت در تضاد است.

جزئیات