شوری و مشورت در اسلام

چگونه با دیگران به تفاهم برسیم

۱۳۹۶ دی ۲۸

در زندگی اجتماعی برخی رفتارها سبب همزیستی مسالمت امیز می شود که از آن موارد می توان به شنیدن سخن دیگران اشاره کرد زیرا انسان جاهل فقط حرف می زند و دیگران را وادار به شنیدن می کند و زمانی که نوبت سخن، به مخاطبش میرسد حرف او را قطع می کند در حقیقت او تنها از حس گویایی استفاده می کند و گوشهای خود را بر سخن دیگران بسته.

جزئیات

مشورت در اندیشه سیاسی امام علی(ع)

۱۳۹۶ تیر ۱۰

مشورت در همه امور خصوصا در امور سیاسی و پرهیز از خودرأیی، از تأکیدات اساسی امام علی(ع) در نهج البلاغه است که با وجود عقل و خردی که در اختیارش بود باز خود را بی نیاز از مشورت نمی دید. به گفته حجت الاسلام کاظم قاضی زاده، هر قدر بتوانیم مشورت را در حوزه حکومت نهادینه کنیم و خصوصا از متخصصان واقعی در عرصه‌های تخصصی و همه مردم در عرصه‌های عمومی استفاده کنیم می‌توانیم خود را به الگوی حکومت امام علی(ع) نزدیک‌تر بدانیم.

جزئیات

بررسی همنوایی شورا و دمکراسی در اداره جوامع بشری

۱۳۹۶ فروردین ۳۱

شورا و مشورت، مفاهیمی اسلامی است که از دیرباز مورد سفارش قران کریم است و دمکراسی مفهومی غربی است که نقاط اشتراک زیادی با شورا دارد. در میزگرد هفتگی مرکز پژوهشی ایت الله شیرازی این دو واژه مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات