وضعیت خاورمیانه

گذری بر روابط ایران و عربستان

۱۳۹۶ آذر ۰۸

رابطه ایران و عربستان همیشه محور مطالعات سیاسی در حوزه علوم سیاسی بوده است. وقایعی مانند: گردن زدن حاجی ابوطالب، پیروزی انقلاب اسلامی، کشتار حجاج ایرانی، حادثه منی و شهادت شیخ نمر بازخودهایی در روابط دو کشور داشته. نوشتار پیش رو به گذشته، حال و آینده این رابطه می پردازد.

جزئیات

جانشینان‌احتمالی آل‌سعود به مراتب برای ایران بدتر خواهندبود

۱۳۹۶ شهریور ۲۶

خاورمیانه به منطقه ای برای تضادها و توافق قدرتهای بین المللی و منطقه ای تبدیل شده است. بیشترین اخبار روابط بین الملل و بحرانها در حال حاضر از این منطقه مخابره می شود. یکی از بازیگران مهمی که در این راستا نیازمند شناخت بیشتر است عربستان است. در این باره خبر آنلاین با محمد مسجد جامعی دیپلمات و سفیر سابق ایران در مراکش و کارشناس مسائل عربی گفت و گو کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

جزئیات