سیاست خارجی ترامپ

چگونه می توان از وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه جلوگیری کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

کشتن قاسلم سلیمانی یکی از پیامدبارترین تصمیمات خارجی دوران ریاست جمهوری ترامپ است که انعکاس آن را طی روزها، ماهها و حتی سالهای آینده می توان دید؛ اما رفتار ایران بستگی به اقدامات دولت ترامپ در روزهای آینده دارد

جزئیات

تبعات تحریم های جدید آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

لایحه تحریم های روسیه برای تصویب باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. اگر ترامپ موفق به مدیریت این شرایط نشود، روابط آمریکا با روسیه به سطح تنش آمیزی خواهد رسید و دولت او را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. اما بدون شک این اقدام سنا پاسخی به شرایط سیاسی داخلی آمریکاست و میتوان آنرا به تلاش مجلس سنا جهت پیگیری پرونده ی اتهام ارتباط نظام یافته ی مقامات وابسته به ترامپ با روسیه مرتبط دانست.

جزئیات