اینده جهان

علل افول دموکراسی

۱۴۰۰ خرداد ۰۱

هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است ولی انسانِ امروز در کشورهای درحال توسعه، اولویت‌­های دیگری دارد.

جزئیات

چهار انگشت فاصله بین حق و باطل

۱۳۹۷ تیر ۱۳

گاه دانشمندان غربی ادعاهایی را مطرح می کنند که به ظاهر پشتوانه علمی داشته و با تحقیق و آزمایش بدست آمده است؛ اما با گذشت زمان روشن می شود که این ادعاها، پیش‌بینی‌هایی بیش نبوده که براساس اسطوره‌های باستان مطرح شده است. این امر نشان می دهد که نباید به آنچه می‌شنویم بسنده کنیم و هرآنچه گفته می شود را چشم بسته قبول نماییم؛ بلکه باید عقل، آگاهی، فرهنگ و ایمان خود را شاخص و معیار در تشخیص حقیقت قرار دهیم چراکه بین حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.

جزئیات

گرسنگی خطری برای جهانیان

۱۳۹۶ تیر ۰۶

تحقیقات نشان می دهد که فقر و قحطی در جهان گسترده تر شده و شمار بیشتری از مردم با گرسنگی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند. بانک جهانی با علم به این مسأله، برای حل این بحران پیش قدم شده و با دعوت از جامعه بین الملل به همکاری و همفکری، راهکارهای متعددی را برای بهبود کیفیت زندگی اقشار فقیر و محروم ارائه داده است.

جزئیات