پلیس امنیت اخلاقی

حریمی که دیگر خصوصی نیست

۱۳۹۶ تیر ۱۹

ماجرای حریم خصوصی مدت‌هاست در ایران مورد مناقشه است. از مسئله پوشش گرفته تا داشتن ویدئو و ماهواره در خانه، تعیین سقفی برای مهریه، پلاژهای خصوصی و اخیراً نیز حریم داخل خودرو که مدتی است به موضوع داغ بین حقوقدانان و مسئولان قضایی بدل شده است.

جزئیات