جایگاه روحانیت

تغییر جایگاه روحانیت از گذشته تا به امروز

۱۳۹۶ آبان ۲۱

بررسی ساختار نهاد روحانیت، نقد قدرت، دین حکومتی، آسیب‎های ورود روحانیت به حکومت و سخنگویی قدرت و ....سرآغاز گفت و گویی با آیت‎الله سیدعباس قائم‎مقامی بود که به شرح تفاوت مفهوم جرم و معصیت رسید و اعلام اینکه «حجاب یک ضرورت شرعی است و اجباری نیست».

جزئیات

تریبون های بیگانه از جامعه

۱۳۹۶ شهریور ۲۷

طی روزهای گذشته سخنانی پیرامون واژه \"عبد\" و \"غلام\" بیان شده است که واکنش های بسیاری را برانگیخته است. اما به راستی چرا این دست مطالب از تریبون های مهمی باید شنیده شود؟

جزئیات