محمد مسجد جامعی

491

دین و دولت در عربستان: سیاست دینی جدید و پی‌آمدهایش

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۳

آنچه هم اکنون در عربستان می‌گذرد، تعجب عموم کارشناسان مسائل جهان عرب و این کشور را برانگیخته است ، اعم از آنکه عرب باشند و یا غربی. به عکس آنچه بسیاری در ایران می‌پندارند این تحولات بیش از آنکه از سر محاسبه و آینده‌نگری باشد، به دلیل رقابت قدرت در داخل خاندان سلطنتی و نیز احساس عمیق عقب‌ماندگی ناشی از وابستگی به نفت و عدم توافق با دنیای کنونی است و اینکه مبادا قدرت و نفوذ خود را از دست دهند، خواه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای باشد و یا در درون خودِ عربستان.

جزئیات

درسهايی از توسعه کره‌جنوبی

۱۳۹۶ اسفند ۰۵

کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در چهار دهه اخیر را دارد و در اين مدت درآمد سرانه‌ مردم بر حسب قدرت خرید، حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است. این پیشرفت که کره را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، در مجامع بین‌المللی، صفت «ببر آسیا» را برای این کشور به ارمغان آورده ‌است.

جزئیات

ترکیه جدید و پدیده نوعثمانی‌گری

۱۳۹۶ بهمن ۱۸

جمهوری ترکیه دارای سه مرحله متفاوت تاریخی است. مرحله نخست آن از ابتدای جمهوریت آغاز می‌شود تا ابتدای دهه هشتاد. مرحله دوم آن از اوائل دهه هشتاد آغاز می‌شود تا انقلاب‌های عربی و مرحله سوم آن از بهار عربی شروع می‌شود و تاکنون ادامه دارد و تا سالها ادامه خواهد داشت. در اینجا منظور از «ترکیه جدید» همین سومین مرحله است. ترکیه جدید اگرچه در تداوم دو مرحله قبلی است، اما با آن دو عمیقاً متفاوت است. همچنانکه عربستانِ بعد از قدرت‌یابی سلمان و اماراتِ سال‌های اخیر، متفاوت است با عربستان و امارات قبل از انقلاب‌های عربی. سیاست کنونی ترکیه می‌باید با توجه بدین نکته دریافت شود.

جزئیات

در عربستان چه می‌گذرد؟

۱۳۹۶ آبان ۳۰

شبه جزیره العرب مرکب است از یمن، عربستان و پنج شیخ‌نشین دیگر. این مجموعه در حال حاضر در وضعیتی شکننده و خطرناک قرار دارد. تنها عمان و تا حدودی کویت است که از نوعی آرامش نسبی برخوردار هستند.

جزئیات

رفراندوم کردستان؛ ایران و ترکیه

۱۳۹۶ مهر ۱۷

علی رغم مخالفت جهانی همه پرسی استقلال کردستان در شرایط بحرانی خاورمیانه برگزار شد. رویکرد ایران و ترکیه در قبال ان چه خواهد بود؟ دکتر محمد مسجد جامعی به این پرسش پاسخ می دهد.

جزئیات

ایران و عربستان؛ به کجا می­‌رویم؟

۱۳۹۴ دی ۱۶

رابطه ای که با اقدامی نسنجیده از طرف افراد نامعلوم شکسته شد ایران و عربستان را به کدامین سو میبرد؟

جزئیات