americanconservative

40

اشتباه ترامپ را تکرار نکنید

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد بازگشت به رویکرد فشار حداکثری بی نتیجه و خطرناک خواهد بود.

جزئیات

بردگی جنسی، بارزترین نماد بردگی در دوران معاصر

۱۳۹۹ مرداد ۲۱

امروزه، حدود 40.3 میلیون نفر در سطح جهان به بردگی کشیده شده‌اند که بیش از هر زمانی در طول تاریخ است

جزئیات