حضرت فاطمه(س)

خواستِ جهان تسنن برای ممنوعیت فیلم بانوی بهشت

۱۳۹۹ دی ۲۲

منتقدان فیلم بانوی بهشت چه می گویند؟

جزئیات

نگاه دقیق حضرت زهرا(س) به لایه های زیرین جامعه

۱۳۹۶ بهمن ۳۰

هوشمندی افراد آنجا خود را نشان می دهد که در تحلیل امور جاری با توجه به واقعیت ها، قضاوت و اظهار نظر می کنند.

جزئیات

پیام فاطمه دعوت به احقاق حق است

۱۳۹۵ اسفند ۱۳

به هنگام ظلم، وظیفه انسان این است که مقاومت و ایستادگی کند چون ایستادگی نکردن به معنای پذیرفتن ظلم است و قبول ظلم در اسلام ممنوع است

جزئیات

خطبه فاطمیه

۱۳۹۵ اسفند ۱۱

از دختر پيامبر حقى را گرفته و با گرفتن اين حق سنتى را شكسته بودند. اين بود كه خود را براى طرح شكايت در مجمع عمومى آماده ساخت.

جزئیات