کنفرانس مونیخ

چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟

۱۳۹۵ اسفند ۱۱

تاریخ به وضوح معرف این واقعیت است که ایران بارها و بارها طی ۱۷۰ سال پیش به دلیل نیاز مالی و مشکلات جدی اقتصادی، یک امتیاز مهم امنیتی و سیاسی به یک قدرت جهانی داده است.آیا یک قدرت میان‌پایه می‌تواند با یک قدرت جهانی به روابطی معقول برسد؟

جزئیات