تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی کره

۱۴۰۰ مهر ۲۵

آیا صادرات محصولات فرهنگی می تواند موقعیت ژئوپلیتیک کره جنوبی را نیز تقویت کند.

جزئیات

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۷ دی ۰۵

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می‌کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های جامعه است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات

گسترش شبکه های مجازی؛ رویارویی مثبت همگام با خویشتنداری

۱۳۹۷ مهر ۰۹

دسترسی نامحدود به محتوای موجود در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، به فرورفتن در باتلاق دستگاه اطلاعات جهان غرب انجامیده است. از سوی دیگر، فیلتر محتوای این فضا به طور کامل، نیز معنایی جز تجاوز به بسیاری از حقوق آموزشی، فردی و اجتماعی مردم ندارد.

جزئیات

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۶ فروردین ۲۴

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های مردم است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات

جهانی شدن و چالشهای پیش رو

۱۳۹۵ اسفند ۲۹

هنگامی که جهانی شدن برای نخستین بار مطرح شد، در ظاهر هدف چیزی جز خدمت رسانی به مردم نبود؛ غافل از آنکه متولیان این اندیشه در ورای این ماسک زیبا چهره کریه و افکار پلید خود را مخفی کرده و بدنبال آن بودند تا با محو فرهنگ کشورهای جهان سوم، فرهنگ خود را جایگزین آن کنند. آیت الله سید محمد شیرازی از معدود افرادی بود که در همان مراحل آغازین ظهور این تفکر، نسبت به عواقب و خطرات آن هشدار داد.

جزئیات