عفو در اسلام

اهميت عفو و گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

يكی از صفات ارزشمند و كليدی كه در زندگی فردی و اجتماعی انسان خوش‌بين وجود دارد و نقش مهمی ايفا مي‌كند، عفو و گذشت است. با عفو، زندگی اجتماعی رنگ صفا و صميميت به خود مي‌گيرد، اما با انتقام‌جويی و كينه‌توزی، نفرت و دشمنی در جامعه حاكم مي‌گردد. عفو يك نوع روش بزرگوارانه و برخورد مهربانانه است كه از خوش‌بينی، بلند نظری، سعه صدر، بردباری و متانت اخلاقی فرد حكايت مي‌كند. با توجه به جايگاه رفيع اين صفت نيكو در بين مردم، شايسته است آن را بهتر و دقيق‌تر بشناسيم و روح و روان خود را با آن بياراييم.

جزئیات

آثار عفو و بخشش در دنیا و آخرت

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

عفو از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته است. با به کار بردن این صفت در زندگی می توان از ثمرات دنیوی آن که داشتن سلامت روانی و جسمانی است بهره مند شویم، هم ردیف پرهیزکاران و متّقین قرار بگیریم و در آخرت از شفاعت رسول خدا بی نصیب نگردیم

جزئیات