#سیاستهای عربستان

امریکا و ترکیه قرارداد فروش تسلیحات نظامی با عربستان امضا کردند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷

عربستان اولین کشوری بود که در خاورمیانه هدف سفر ترامپ قرار گرفت. قرار دادهای میلیاردی بین دو کشور از اهمیت این سفر پرده بر میدارد.

جزئیات