معترضان بحرینی

مخالفان نظام بحرین یک دهه بعد از قیام نافرجام

۱۳۹۹ اسفند ۲۰

روایت نادرستی که حکومت بحرین سال 2011 از دخالت ایران در اعتراضات منتشر کرد، محقق شد

جزئیات

5 کشته در حمله نیروهای امنیتی بحرین به تجمع شیعیان

۱۳۹۶ خرداد ۰۳

معترضان بحرینی که از شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین حمایت می‌کنند در اعتراض به حکم زندان او در برابر منزل این روحانی بلندپایه در روستای دراز، زادگاهش تحصن کردند. نیروهای امنیتی بحرین به تجمع معترضان یورش بردند و به سوی آنها تیراندازی کردند.

جزئیات