حقوق شهروندی

جایگاه کفر و ایمان در بهره مندی از حقوق شهروندی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در اینکه در قرآن مجید بیش از ده ها بار انسانها به مومن و کافر تقسیم شده اند، تردیدی وجود ندارد واز بدیهیات است.

جزئیات

مفهوم شهروندی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

اگر می‌خواهید بدانید چه چیزی موجب فاصله‌ی مردم از حکومت می‌شود یا مفهوم حقوق شهروندی در هر کشور چیست، تنها کافی است نگاهی اجمالی به معیارهای زیر بیاندازید تا دریابید که آیا این معیارها در نظام اجتماعی سرزمین شما وجود دارند یا اینکه به صورت سیستماتیک درهم شکسته‌اند.

جزئیات

چگونه می‌توان حس شهروندی را در وجود افراد نهادینه کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

نهادینه کردن مفهوم شهروندی در افراد در گرو توسعه سازمان‌های آموزشی و فرهنگی است. پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص و اندیشمند بدون وجود یک سیستم صحیح تربیتی امکان‌پذیر نمی باشد. بنابراین برخلاف تصور بسیاری، جامعه در ایجاد و باورمند کردن مفهوم شهروندی نقش بسیار پررنگ تر و تأثیرگذار تری نسبت به دولت ایفا می کند.

جزئیات

حقوق دگراندیشان در حکومت اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در جامعه اسلامی هرگز حقوق شهروندی تابعی از عقاید و اعتقادات مذهبی و دینی نیست و همه به صورت یکسان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. این امر در دوران حکومتداری پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) به خوبی دیده شد. برای نمونه در پیمان مدینه که بین پیامبر اسلام با همه طوایف اعم از یهودی و مسیحی و مشرک نوشته شد، پیامبر(ص) به صراحت همه افراد را به عنوان اعضای یک جامعه و امت، برخوردار از حقوق مساوی دانست.

جزئیات

حقوق شهروندی در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

حق شهروندی یکی از حقوق ابتدایی بشر است و در چارچوب آن دولت ها از هرگونه تبعیض قائل شدن بین مردم با نژادها و مذاهب گوناگون منع می شوند. در اسلام نیز با بیان حقوق و تکالیفی که مردم و حاکمان بر یکدیگر دارند، کوشیده شده است تا حقوق شهروندی به نیکی پاسداشته شود.

جزئیات