تحریم سپاه پاسداران

ایران و توصیه‌های تیلرسون به کنگره

۱۳۹۶ مهر ۲۳

مثل سه چهار موضوع مهم انتخاباتی دیگر که پا در هوا مانده‌‌اند، بیمه درمانی اوباما، مهاجرت و دیوارسازی در مرز مکزیک و سیاست مالیاتی، تعیین تکلیف با برجام هم با سخنرانی ترامپ به دوش کنگره افتاد.

جزئیات

تبعات تحریم های جدید آمریکا

۱۳۹۶ خرداد ۲۷

لایحه تحریم های روسیه برای تصویب باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. اگر ترامپ موفق به مدیریت این شرایط نشود، روابط آمریکا با روسیه به سطح تنش آمیزی خواهد رسید و دولت او را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. اما بدون شک این اقدام سنا پاسخی به شرایط سیاسی داخلی آمریکاست و میتوان آنرا به تلاش مجلس سنا جهت پیگیری پرونده ی اتهام ارتباط نظام یافته ی مقامات وابسته به ترامپ با روسیه مرتبط دانست.

جزئیات