جامعه ارمانی

خطر دروغ و بدگمانی

۱۳۹۶ اسفند ۰۳

خانواده به عنوان یک نهاد کوچک اجتماعی نقش پررنگی در ایجاد یک جامعه شکوفا و سالم ایفا می کند چنانکه اگر روابط افراد خانواده مبتنی بر بی اخلاقی بوده و ناهنجاری‌ها و آشفتگی‌های بسیار در آن دیده شود بدون شک جامعه نیز از رشد و پیشرفت به دور خواهد ماند. با توجه به این مطلب است که آیت الله سید محمد شیرازی همواره بر سلامت روابط زوجین به عنوان هسته اولیه شکل گیری جامعه تأکید دارند و برای تحقق این امر راهکارهایی ارائه می دهند.

جزئیات