کره جنوبی

اینجا دیگر کشور جوانان نیست

۱۴۰۰ آبان ۱۵

بازی مرکب بازتاب دهنده ناامیدی فزاینده مردم در کره جنوبی است.

جزئیات

تهاجم فرهنگی کره

۱۴۰۰ مهر ۲۵

آیا صادرات محصولات فرهنگی می تواند موقعیت ژئوپلیتیک کره جنوبی را نیز تقویت کند.

جزئیات

کلیسایی که عامل انتشار کرونا در کره جنوبی شد

۱۳۹۸ اسفند ۲۵

با شناخته شدن کلیسای شین چانجی به عنوان عامل انتشار کرونا در کره جنوبی، برخوردهای تعصب آمیز نسبت به این فرقه افزایش یافته و اعضای آن در محل کار خود مورد شماتت و تهدید به مرگ قرار می گیرند

جزئیات

درسهايی از توسعه کره‌جنوبی

۱۳۹۶ اسفند ۰۵

کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در چهار دهه اخیر را دارد و در اين مدت درآمد سرانه‌ مردم بر حسب قدرت خرید، حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است. این پیشرفت که کره را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، در مجامع بین‌المللی، صفت «ببر آسیا» را برای این کشور به ارمغان آورده ‌است.

جزئیات