راهی که غرب کابل را به هزاره‌جات وصل می کند، از ولایت وردک می گذرد و این بخش راه به دلیل حملات فراوان طالبان آنقدر بی‌امنیت است که جادۀ مرگ نام گذاری شده است.

گزارشگر «ا. اف. پ.» ازراهی که کابل را به بامیان وصل می کند، گزارش داده است که در آن، بصورت مرتب هزاره های شیعه مذهب، مورد حمله افراطیان سنی مذهب قرار میگیرند. راه کابل تا بامیان، مرکز «هزاره جات»، از ولایت وردک می گذرد . محمد حسین، یکی از رانندگان این راه به گزارشگر «ا. اف. پ.» گفته است که «زمانیکه وارد این راه می شویم، ترس دهن ما را خشک می کند.» از لحظه ای که از شهرِ «میدان شهر» رد میشویم، رانندگان و مسافران دندانهای خود را از ترس، بهم میفشارند.

محمد حسین میگوید که او آنقدر اجساد سربریده در این چهل کیلومتر راه دیده است، که بیمار شده است و همیشه خواب های آشفته می بیند. متاسفانه، به جز این راه، که از وردک، که به لانه طالبان مشهور است، رد می شود، راه دیگری برای رفتن به بامیان وجود ندارد.

این نوع سفر پر خطر،  وضع مردم هزاره در طول تاریخ را نشان می دهد. هزاره ها که اقلیتی شیعه هستند،  در مملکتی که سنی ها در آن اکثریت دارند، به دلیل چهره آسیایی خود، به آسانی قابل شناسایی اند. آنان در دوره های مختلف، بخصوص در زمان طالبان، مورد انواع بی عدالتی قرار داشتند و هنوز هم، توسط طالبان و کسانی که خود را مربوط به جریان افراطی داعش معرفی میکنند، سر بریده می شوند.

*رادیو فرانسه

 

نظر شما