عبد الرزاق عبد الحسين

362

جوامع پیشرفته؛ عدم انحراف و هدف‌گذاری بر اصالت

۱۳۹۷ آذر ۰۷

هر موجودی بر روی زمین، هدفی را دنبال می‌کند. حتی اجسام کوچک نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیستند. چه برسد به انسان که برترین پدیده هستی است. مادامی که هدف انسان در زندگی روشن باشد، به پوچی نخواهد رسید. اما آیا همه‌ی انسان‌ها به هدف خاص خود در زندگی، اهمیت می‌دهند؟

جزئیات

چرا قدرت‌های سیاسی از اندیشیدن می‌ترسند؟

۱۳۹۷ فروردین ۲۸

مشاهده حوادث و رویدادهای تاریخی نشان می دهد که سیاستمداران هیچ چیز را به اندازه تفکر برای بقای خود خطرناک نمی دانند، از این رو می کوشند تا با صاحبان اندیشه مقابله کرده و آنان را به حاشیه برانند.

جزئیات

نقش میانه‌روی در ثبات و امنیت اجتماعی

۱۳۹۶ آبان ۲۱

امروزه امنیت از مفهوم کلیشه‌ای خود که حمایت انسان در مقابل تهدیدات جانی است خارج شده و مفاهیم جدیدتری به خود گرفته است؛ برای مثال امنیت اجتماعی یا ملی عناوینی است که در گذشته مطرح نبود اما اکنون در صدر اولویت های بشر قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله بیان اهمیت و آثار و نتایج اعتدال است، اینکه میانه روی و بی طرفی چگونه می‌تواند به تقویت امنیت اجتماعی کمک کند؟ و چگونه می توان با همبستگی عمومی امنیت ملی را محقق ساخت؟

جزئیات

عقل متفکر و ایثار فکری

۱۳۹۶ آبان ۱۴

تمدن و توسعه جهان کنونی ما مدیون تلاش دانشمندان و بزرگانی است که از یک طرف بدون هیچ چشمداشتی سالهای عمر خود را وقف تفکر، نوآوری و عملی ساختن ایده های خود کردند تنها به این هدف که امکان یک زندگی بهتر و پیشرفته تر را برای بشر فراهم سازند و از طرف دیگر یک تنه با افراطی گری و جمود فکری به مقابله برخاستند؛ از این رو بیراه نیست اگر آنان را ایثارگران فکری جامعه بنامیم.

جزئیات

بن بست آزادی

۱۳۹۶ مهر ۲۳

اسلام بر خلاف آنانکه آزادی را حقی بدون قید و شرط می دانند و اسلام را به سلب این حق خدادادی محکوم می نمایند، آزادی های انسان را به طور تمام و کمال تضمین نموده و مردم را به پاسداشت این حق فرا می خواند؛ ولی در عین حال اِعمال آن را مقید به یک شرط می داند: آنگاه که برخورداری انسان از حق آزادی خویش با حقوق دیگران تزاحم یافته و به آنان آسیب می زند، جایی است که باید توقف نمود و عقل و وجدان را قاضی قرار داد.

جزئیات

زندگی میان دنیای واقعی و مجازی

۱۳۹۶ شهریور ۱۵

دنیای مجازی در درون جهان واقع زاده شد و همچون رقیبی به سرعت جهان را فتح کرد. حال سوال اینجاست با این فرزند ناخواسته چگونه باید رفتار نماییم؟

جزئیات

اصلاح راهبردی جوامع واپسگرا

۱۳۹۶ مرداد ۱۹

یکی از دلایل عقب ماندگی جوامع اسلامی آن است که رهبران، خود را به امور پوچ و بی اهمیت مشغول نموده و از امور مهم و اصلاحات اساسی بازماندند. از آنجا که مردم نیز بر سیره رهبران خود عمل می کنند، همین شیوه را دنبال نمودند و خود را به امور خرد و بی ارزش سرگرم کردند. این درحالی است که تاریخ اسلام آکنده از نام بزرگانی است که با اندیشه و عمل خود مسیر یک ملت را تغییر داده و به آن شکوه و عظمت بخشیدند.

جزئیات

اعتدال، شاه‌کلید موفقیت

۱۳۹۶ مرداد ۰۶

انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است که برای رسیدن به موفقیت باید به هر دو بعد اهمیت بخشیده و تمام تلاش خود را به برقراری تعادل بین آن دو معطوف نگاه دارد. بسیاری جنبه جسمانی و مادی را بر جنبه روحی و معنوی برتری می بخشند، حال آنکه کم توجهی به جنبه روحی سبب می شود توازنی که لازمه زندگی انسان است از بین رفته، زندگی را پوچ و بی معنی ببیند و ناامیدی بر او مستولی شود.

جزئیات