حضور آمریکا در عراق

افزایش قدرت شبه نظامیان عراقی

۱۴۰۰ مرداد ۱۶

گمان می رفت که ترور سردار سلیمانی منجر به تضعیف شبه نظامیان عراقی شود اما آنها اکنون بیش از همیشه قدرت نمایی می کنند

جزئیات

پایان هفته با رسانه های ایران و جهان

۱۳۹۷ بهمن ۱۸

یکی از مهمترین رویدادهای هفته جاری، سفر عالی ترین مقام کلیسای کاتولیک به امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای نخستین بار در تاریخ بود. بررسی این خبر و نیز اظهارات ترامپ در خصوص رصد ایران از پایگاه نظامی آمریکا در عراق، دو رویدادی بود که این هفته در تحریره نبأ بدان پرداخته شد.

جزئیات