جنگ علیه تروریسم

قربانیان مسلمان جنگ آمریکا علیه تروریسم

۱۴۰۰ شهریور ۲۲

در بیستمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، خوب است یادی کنیم از یک میلیون کشته بی گناه و آشوب، خشونت و تخریبی که دامن جهان اسلام را از آن زمان گرفته است

جزئیات

تأثیر جنگ علیه تروریسم بر رابطه با ایران

۱۴۰۰ شهریور ۱۸

اینکه پس از یازده سپتامبر فرصت هایی برای بهبود رابطه با ایران ایجاد شد که متأسفانه با رویکرد غلط آمریکا به هدر رفت، امری بدیهی است

جزئیات

37 میلیون آواره، نتیجه بیست سال جنگ آمریکا علیه تروریسم

۱۳۹۹ شهریور ۲۰

از زمانی که دولت رئیس جمهور سابق آمریکا «جورج دبلیو بوش» جنگ علیه تروریسم را آغاز کرد تاکنون، بین 37 تا 59 میلیون نفر آواره شده اند.

جزئیات