دونالد ترامب

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۲ شهریور ۰۵

پیشتازی ترامپ در میان نامزدهای جمهوری خواه، تأثیر حضور چهار کشور خاورمیانه در بریکس و تأثیر سکولاریسم بر دموکراسی در آمریکا سه موضوعی است که در ادامه می خوانید:

جزئیات

نقش اوانجلیک های آمریکا در تحولات خاورمیانه

۱۳۹۹ آبان ۲۹

با حضور بایدن در مقام ریاست جمهوری، چیزی از نفوذ و اثرگذاری انجمن های اوانجلیک کم نخواهد شد

جزئیات

نقش اوانجلیک های آمریکا در تحولات خاورمیانه

۱۳۹۹ آبان ۲۹

با حضور بایدن در مقام ریاست جمهوری، چیزی از نفوذ و اثرگذاری انجمن های اوانجلیک کم نخواهد شد

جزئیات