عواقب تحریم روسیه

کاهش قدرت تأثیرگذاری روسیه بر خاورمیانه

۱۴۰۱ تیر ۱۳

اگر روسیه امید داشت که بتواند از ضعف آمریکا در خاورمیانه و سیاست این کشور برای خروج از منطقه استفاده کند، اکنون با تضعیف موقعیت خود این آرزو را دست‌نیافتنی می‌بیند

جزئیات

تأثیر جنگ اکراین بر اقتصاد جهان

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۹

منزوی کردن روسیه بازی‌ای طولانی است؛ اما عواقب آن فورا آشکار شد و دامن اقتصاد جهانی را که هنوز از شوک همه‌گیری کرونا خارج نشده بود، گرفت

جزئیات